DOS je biciklistička vožnja, koju sprovode Dami Zupi i sve pristalice koje žele da doprinesu prepoznavanju svrhe. Kao i na svakoj vožnji biciklom, drugi biciklisti se mogu pridružiti bilo gde i u bilo koje vreme. Sa Zupijem možete voziti po svojim željama i mogućnostima. Trasa kojom se vozimo NIJE zatvorena za saobraćaj.

Od svih koji dočekaju Zupija, i možda mu se pridruže na njegovoj ruti na kilometar ili dva, očekujemo da se striktno pridržavaju saobraćajnih propisa. Potrebno je da budete u dobroj fizičkoj kondiciji, da ste sposobni za amatersku vožnju biciklom i da koristite zaštitnu kacigu. Vozićete na sopstvenu odgovornos i tako da svojim ponašanjem ne ugrozite druge učesnike u saobraćaju. Osiguranje od nezgode je obavezno za sve učesnike DOS-a.

Pratite Zupijevu lokaciju, vozite iza njega, pratite uputstva osoblja koje brinu o vozaču.

DOS nije takmičenje, niti je turistička vožnja. Tempo vožnje je umeren. Prosečna brzina cca 27 km/sat.

Molimo sve bicikliste da izbegavaju nepotrebno bacanje otpada u prirodi, sve smeće možete odložiti na međustanice ili u prateće vozilo.

DOS vozi se po bilo kojim vremenskim uslovima.

Uslovi nagradnih igara na društvenim mrežama i na sajtu dos-srbija.rs

 Nagradne igre nisu ni na koji način povezane sa Fejsbukom i Instagramom i oni ih ne organizuju niti podržavaju. Informacije o učesnicima nagradne igre ne prosleđuju se na Fejsbuk i Instagram, već na DOS. Kao menadžer sajta dos-srbija.rs na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram. Informacije koje dobiju učesnici će se koristiti isključivo za potrebe datih nagradnih igara. Za sadržaj nagradnih igara nisu odgovorni Fejsbuk i Instagram, već samo organizator.

Organizator nagradne igre

Organizator nagradnih igara na društvenim mrežama (u daljem tekstu „tombola“) je preduzeće KOLESARSKO DRUŠTVO DOS, Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matični broj: 2707276000, poreski broj: 37932691 (u daljem tekstu: organizator “).

 Trajanje nagradne igre

Izvlačenje nagrada se odvija u vreme naznačeno u objavi na društvenim mrežama:

Fejsbuk i Instagram

 

 1. Uslovi učešća u nagradnoj igri
  Učesnik nagradne igre može biti fizičko lice, nema starosne granice, sa adresom za dostavu na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu samo „učesnici“ ili „učesnik nagradne igre“).Uslovi učešća u nagradnoj igri detaljno su navedeni u najavi organizatora na Fejsbuk stranici 
 2. Učesnici mogu učestvovati u nagradnoj igri više puta tokom trajanja nagradne igre, ali mogu biti nagrađeni samo jednom;Rezultati nagradne igre i nagrade

  O tome da li su za svakog učesnika ispunjeni svi uslovi za učešće u nagradnoj igri odlučuje isključivo organizator.

  Dobitnik nagradne igre postaje učesnik kojeg odredi organizator koji ispunjava sve uslove za učešće u nagradnoj igri.

  Dobitnici nagrada biraju se bez prisustva javnosti. Broj dobitnika je naveden u objavi na Fejsbuku ili na Instagram profilu DOS Srbija.

  Nagrada je proizvod ilustrovan u postu. Nagrade će biti izvučene pomoću nasumične onlajn besplatne aplikacije za odabir pobednika, koja se koristi za Facebook i Instagram profile, među svim učesnicima nagradne igre. Aplikacija će omogućiti transparentan i pošten izbor pobednika, jer će izbor biti potpuno slučajan.

 3. Dobitnici će biti objavljeni na fejsbuk stranici Fejsbuk ili Instagram ispod najave nagradne igre i u priči oba profila. Najkasnije 5 radnih dana nakon izvlačenja.
  Pobednici će biti zamoljeni da daju lične podatke.
  Nagrade će dobitnicima biti poslate poštom ili kurirskom službom i dostavljene na adresu koju pobednik navede i predaju sponzoru nagradne igre. Dobitnik je odgovoran za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za uručenje nagrade. Organizator ne snosi odgovornost za krađu, gubitak, oštećenje nagrade, njeno neuručenje ili kašnjenje, koje je nastalo kao posledica uručenja ili je prouzrokovano od strane dostavljača.Isključenje Učesnika

  Organizator zadržava pravo da isključi učesnika iz nagradne igre ako komentar sadržati uvredljiv izraz ili je njegov sadržaj neprimeren.

  Učešće u nagradnoj igri i saglasnost za obradu ličnih podataka

  4. Administrator i odgovorno lice za obradu ličnih podataka učesnika u okviru nagradne igre je organizator.

  5. Učešćem u nagradnoj igri, učesnik nagradne igre daje saglasnost na uslove nagradne igre i istovremeno daje priređivaču izričitu saglasnost za obradu ličnih podataka. Svrha ove obrade je da se omogući organizovanje i izvlačenje nagradne igre u skladu sa uslovima (npr. dostava nagrade dobitniku nagradne igre, objavljivanje imena, prezimena i mesta dobitnika nagradne igre u medijima, na pomenutoj Fejsbuk stranici i Instagram stranici i sajtu organizatora).

 

6. Lični podaci dobitnika nagradne igre biće skladišteni u odgovarajućem obimu i nakon završetka nagradne igre u svrhu pravne zaštite organizatora (npr. naplata pravnih potraživanja, zaštita u slučaju tužbi protiv organizatora, itd.). Bez dogovora prema ovoj tački uslova, učešće u nagradnoj igri nije moguće.

7. Davanje saglasnosti učesnika za obradu ličnih podataka prema tački 6.2. i 6.3. uslova je dobrovoljan i nije uslov za pružanje drugih usluga organizatora (npr. prodaja robe).

8. Bilo koja od saglasnosti data prema tački 6.2. i 6.3. uslovi se mogu otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem putem pismenog obaveštenja upućenog na adresu sedišta priređivača nagradne igre ili na e-mail adresu odgovornog lica Organizatora na info@dos-srbija .rs. U slučaju da učesnik opozove svoju saglasnost prema tački 6.2. uslovima, dodeljenim radi organizovanja nagradne igre, njegovo dalje učešće u nagradnoj igri više nije moguće. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je rezultat pristanka pre njegovog opoziva.

 9. Učesnik je saglasan da po isteku važenja njegove saglasnosti za obradu ličnih podataka, kao i po završetku svrhe za koju su lični podaci obrađeni, oni budu odmah izbrisani bez potrebe za daljim obaveštavanjem organizatora. iz razloga ekonomičnosti, ako iz ličnih pravnih propisa ne proizilazi neophodnost daljeg skladištenja.

 10. Lični podaci koji se obrađuju u vezi sa nagradnom igrom mogu se prosleđivati samo administratoru društvenih mreža Facebook i Instagram za potrebe njihovog objavljivanja i to u meri u kojoj je to neophodno: ime, prezime i mesto učesnika nagradne igre. Oni će takođe biti prosleđeni sponzoru nagradne igre.

 Akontacija poreza na prihod

Po Zakonu o porezu na dohodak dobitnik je poreski obveznik. Dobitniku se naplaćuje akontacija poreza na dohodak po stopi od 22% bruto vrednosti nagrade koju je dobitnik dužan da plati pre preuzimanja nagrade. Sve dodatne uplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjom odlukom o porezu na dohodak snosi dobitnik. Pre preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da organizatoru odnosmo sponzoru tombole dostavi: poreski broj, lične podatke, potvrdu o uplati akontacije poreza na dohodak. Dobici na tomboli se oporezuju samo ako njihova vrednost prelazi 5.000 RSD.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik daje saglasnost organizatoru na promenu ovih pravila.

Učesnik nema imovinsko pravo na dobijanje nagrade i učesnik nema pravo da zahteva od organizatora bilo kakvo alternativno ispunjenje umesto nagrade. Istovremeno, učesnik nije u obavezi da prihvati nagradu.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu učesniku kao rezultat učešća u nagradnoj igri ili nedostupnosti/nefunkcionalnosti tehničke opreme i mreže, koji su neophodni za tok nagradne igre i učešće u njoj.

Novi sad, 08.03.2024